Den fiolgrupp som blev upptakten till Vestersundsby spelmän består idag förutom fiolerna av tre dragspel, en kontrabas, två gitarrer, bodhran (schamantrumma), tvättbräda och inte minst av duktiga sångsolister.

Repertoaren består förutom av spelmanslåtar från närregionen även av låtar från både Finland och Norden. Även visor och ”världsmusik” hör till det som vi gärna framför.

Vi har under årens lopp uppträtt vid olika tillfällen, såsom t.ex. spelmansstämmor, Jakobs Dagar, Kaustby Festivalen och även arrangerat egna konserter.

Årligen återkommande tillställningar som vi deltagit är t.ex. Larsmo Hembygdsförenings allsångsafton vid Bjärgas Hembygdsgård och ”Våryran”, en allsångsafton på Svenska gården.

Den största enskilda satsningen för oss har varit vårt skivprojekt ”Vestersundsby spelmän kastar loss”.

Vår ledare sedan 2006 Mia Willnäs, har gjort alla låtarrangemangen för skivan.

Inspelningen har gjorts vid Tage Borgmästars studio i Bennäs. Mixningen gjorde Mia och Tage tillsammans.

Projektet startade våren 2012 och utmynnade i en skivreleasekonsert den 20 februari 2014.

På våren 2017 genomförde spelmanslaget en bejublad konsert tillsammans med Pedersöre MI:s dragspelsgrupp. Grupperna spelade både turvist och tillsammans

Konserten hölls i den nya Schaumansalen i Campus Allegro i Jakobstad, en till brädden fylld sal med entusiastisk publik gjorde kvällen till en stor upplevelse.

Dessutom har skivan haft god åtgång, vilket vi är stolta över.

2018

Från och med höstterminen 2018 är Mia Willnäs mammaledig och i hennes ställe har vi nu Staffan Åström. Staffan är en dragspelare med rötter från Boden i Sverige men bor sedan flera år i Nykarleby. Han leder också en annan Arbisgrupp som kallas  Musicerande pensionärer. En ivrig musikant med många järn i elden.   

2020

När det nya året börjar så har vi Mia Willnäs tillbaka efter mammaledigheten. Vi välkomnar henne tillbaka och Staffan Åström, hennes vikarie fortsätter som spelman i gänget.

 .